Forbrukslån og betalingsanmerkninger

Betalingsanmerkninger betyr at du har en eller flere ubetalte fordringer eller krav. Det kan være inkassosaker, konkurser eller betalingsdommer. Om du har en betalingsanmerkning, vil det komme frem når det gjøres en kredittvurdering av deg. Det vil dermed gjøre det svært vanskelig å få innvilget et forbrukslån.

Forbrukslån uten sikkerhet

Et forbrukslån er et lån uten sikkerhet. Betegnelsen brukes om all usikret gjeld. Det kan være både de tradisjonelle forbrukslånene, men også kredittkort eller annen kredittramme du har fått innvilget. At lånet er uten sikkerhet betyr at banken ikke har tatt pant i dine eiendeler. Lånet utgjør dermed en større risiko for lånutsteder, enn et lån med sikkerhet gjør.

For å sikre seg mot denne risikoen tar banken gjerne en høyere rente for denne type lån. Men om du har en betalingsanmerkning er det lite sannsynlig at du vil få tilbud om lån i det hele tatt.

Risikofylt forbrukslån

En betalingsanmerkning forteller banken at det medfører en risiko å ha deg som kunde. Du har tidligere vist at du ikke kan betale regningene dine. Har du fortsatt en betalingsanmerkning, har du fortsatt ikke betalt kravet mot deg. En betalingsanmerkning skal nemlig slettes så snart kravet eller fordringen er innfridd.

Hvordan få lån med betalingsanmerkning?

Det er noen ytterst få banker som innvilger et forbrukslån selv om du har betalingsanmerkning. Vilkårene du vil få gjenspeiler risikoen det er å gi deg lån. Dermed blir det fort en risiko for deg å ta et slikt lån. Hvis du har en anspent økonomi kan det fort gjøre vondt verre.

Forbrukslån med betalingsanmerkning

Om du kan få innvilget et forbrukslån med betalingsanmerkning, bør du bruke det med omhu. Hvis du planlegger å ta opp et forbrukslån for å kvitte deg med betalingsanmerkningene kan det være lurt. Det kan lønne seg å bruke det som et ledd for å få et forbrukslån. Om du benytter forbrukslånet til å kvitte deg med anmerkninger, står du friere med en gang.

Når anmerkningene er slettet kan du søke om å refinansiere forbrukslånet. Da vil kredittvurderingen din være langt bedre og uten betalingsanmerkninger. Dermed stiller du sterkere når du søker om forbrukslån. På den måten kan du få bedre vilkår på lånet ditt. Det er allikevel krav til inntekt og annen gjeld for å få innvilget et lån. Har du allerede lånt fem ganger inntekten din kan du ikke låne mer.

Forbrukslån med sikkerhet

Når du søker om lån med betalingsanmerkninger kan det kreves at du stiller sikkerhet. Har du ikke mulighet til å stille sikkerhet selv, kan du også stille med en kausjonist. Dette er en tredjepart som stiller sine eiendeler som sikkerhet for ditt lån. Siden banken tar en ekstra risiko ved å gi deg lån, vil de kreve å få en sikkerhet i retur. På den måten vet banken at de har dekket tapet om du misligholder lånet. Da har banken krav til å få eiendelen tvangssolgt.

Siden du har betalingsanmerkninger vil du mest sannsynlig bli tilbudt en høyere rente. Selv om du stiller sikkerhet. Du bør derfor bruke lånet til å innfri fordringene du har anmerkning for. Da skal kravet slettes innen kort tid. Når det er på plass kan du søke om å refinansiere lånet med sikkerhet. Også her vil du kunne oppnå langt bedre vilkår når du er fri for betalingsanmerkninger.

Er det lurt å ta opp forbrukslån med betalingsanmerkning?

Så lenge du har betalingsanmerkninger vil økonomien din alltid ha en belastning. Det kan ta fra deg mange muligheter som å kjøpe bolig eller bil. Du vil heller ikke kunne få et kredittkort eller få andre former for kredittramme. Det kan blant annet lønne seg med kredittkort når man er på reise.

Om planen din er å ta opp et forbrukslån for å kvitte deg med betalingsanmerkninger, kan det være en god idé. Så lenge du klarer å betjene det nye lånet ditt vil du kommer bedre ut av det. Tar du opp mer i lån enn du klarer å betjene, ender du fort opp i samme situasjon som før.

Forhåndsregler

Før du går inn i en låneavtale bør du lage et grundig budsjett. Det gjelder uavhengig av om du har betalingsanmerkninger eller ei. Spesielt viktig er det om du har en anstrengt økonomi. Skaff deg god oversikt over hva du har i overskudd hver måned. Da kan du være sikker på at du vil klare å betjene et forbrukslån. Pass på at du tar med variable kostnader. Ta også høyde for sesongbetonte kostnader som julegaver, ferier og andre ting.

Oppsummering – forbrukslån med betalingsanmerkning

Det kan være vanskelig å få innvilget et forbrukslån med betalingsanmerkning. Det finnes allikevel et fåtall banker som er villig til å ta denne risikoen. De aller fleste lånutstedere vil derimot kreve en form for sikkerhet for å gi deg et lån. Får du innvilget et forbrukslån bør du benytte det til å innfri kravene som har gitt deg anmerkninger. Du står da friere økonomisk. Da kan du også refinansiere gjelden din for å få bedre vilkår.